Πρόγραμμα σπουδών

 

 


Τα προγράμματα σπουδών ΙΟΝΙΑΝ είναι tailor-made. Αυτό σημαίνει οτι είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά για να μη χρονοτριβεί και να εξασφαλίζει μια εξέλιξη στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας γρήγορα, σωστά αλλά και ευχάριστα.

 • Οι μικροί μαθητές μας αποκτούν πιστοποιητικά Αριστης Γνώσης – Proficiency στο Γυμνάσιο.
 • Οι ενήλικες αποκτούν πιστοποιητικά Αριστης Γνώσης – Proficiency σε ένα χρόνο.

 

 


Our courses


http://www.ionianschool.gr/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/29857_421545566420_336479701420_5794944_369124_n-e1321201719514-300x222.jpg
Η μάθηση γίνεται παιχνίδι...

Ionian Juniors
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-9 ετών,  Β-Δ Δημοτικού.
Στόχος :    Οι μαθητές κάνουν το πιο ευχάριστο ξεκίνημα στο να μάθουν την ξένη γλώσσα εύκολα και ευχάριστα αρχίζοντας να αναπτύσσουν τις βασικές γλωσσικές  δεξιότητες:

 • Kατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading),
 • Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) και
 • Κατανόηση και χρήση Βασικού λεξιλογίου

Αποτέλεσμα:  Στο ΙΟΝΙΑΝ οι μαθητές αποκτούν γερές βάσης σωστής εκμάθησης της ξένης γλώσσας τόσο φυσικά και  εύκολα όσο όταν μαθαίνουν τη μητρική τους. Οι μαθητές δεν κουράζονται αλλά μαθαίνουν ευχάριστα χωρίς αβάσιμες και κουραστικές τεχνικές εκμάθησης. Στα πλαίσια των γλωσσικών δεξιοτήτων, οι μαθητές διαβάζουν και κατανοούν γραπτά κείμενα, κατανοούν ακουστικές οδηγίες ή διαλόγους, παράγουν γραπτό λόγο σε μορφή παραγράφου και τέλος προφορικά παράγουν μονολόγους/ παρουσιάσεις ή παίρνουν μέρος σε απλές συζητήσεις.

 


Ionian Seniors


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών .
Στόχος :    Οι μαθητές εξελίσσουν τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες:

 • Kατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading),
 • Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) και
 • Κατανόηση και χρήση απλού λεξιλογίου και Γραμματικών σημείων

Αποτέλεσμα:  Στο ΙΟΝΙΑΝ οι μαθητές έχοντας αποκτήσει γερές βάσης σωστής εκμάθησης της ξένης γλώσσας  συνεχίζουν να αναπτύσσουν τους δείκτες των γλωσσικών ικανοτήτων τους. Με τη μεθοδολογία Ionian Interactive οδηγούνται στην εκμάθηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην εύκολη μάθηση.  Στα πλαίσια των γλωσσικών δεξιοτήτων, οι μαθητές κατανοούν γραπτά ή ακουστικά  κείμενα, καταλαβαίνουν το κύριο και τα επιμέρους νοήματα μαθαίνουν να συμπεραίνουν το νόημα μιας άγνωστης λέξης, αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ 2 ή περισσοτέρων πληροφοριών.  Τέλος, παράγουν γραπτό ή προφορικό λόγο περιγράφοντας «απλές» καθημερινές καταστάσεις που αφορούν τους ίδιους και το άμεσο περιβάλλον τους, εκφράζοντας τις απόψεις ή προτιμήσεις τους ενώ παράλληλα  χρησιμοποιούν σωστά λεξιλόγιο και γραμματικές εκφράσεις.

Ionian Exams B1 – B2 – C2 (Lower – Proficiency)


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-15 ετών.
Στόχος: Οι μαθητές εξελίσσουν τις γλωσσικές δεξιότητες για επιτυχία στις εξετάσεις100%:

 • Kατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)
 • Κατανόηση και σωστή χρήση λεξιλογίου και Γραμματικών σημείων

Αποτέλεσμα:  Στο ΙΟΝΙΑΝ ως φυσική συνέπεια της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε έρχεται η εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου, η εκμάθηση της ξένης γλώσσας τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μακροπρόθεσμη. Ολοκληρώνεται ο κύκλος σπουδών που οδηγεί στην κάλυψη της ύλης για πιστοποίηση επιπέδου γνώσης Β1- Β2-C1-C2 όπως καθορίζονται από τους δείκτες των γλωσσικών δεξιοτήτων.  Στα πλαίσια των γλωσσικών δεξιοτήτων, οι μαθητές κατανοούν γραπτά ή ακουστικά  κείμενα επάνω σε διάφορα θέματα( ακόμα και με αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες). Μαθαίνουν να συνδιαλέγονται με ευχέρεια καθιστώντας τη συνομιλία με άλλους φυσική και να παράγουν συνεχή και συνεκτικό προφορικό ή γραπτό λόγο επάνω σε διάφορα θέματα αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία για να υποστηρίξουν την άποψή τους.