Η Μεθοδολογία μας

 

 

To IONIAN Kέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ είναι ένας εκπαιδευτικός foreas άρτια οργανωμένος και εδραιωμένος με επιτυχία στην τοπική κοινότητα με εμπειρία 30 ετών. Η εκπαιδευτική κουλτούρα και φιλοσοφία μας είναι το μέσο που διασφαλίζει μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Αυτή είναι η στάση που προωθούμε και οραματιζόμαστε για την ποιότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.


Η εκπαιδευτική μας κουλτούρα: Επενδύουμε στην Εξειδικευμένη Εκπαίδευση: Οι τίτλοι σπουδών του εκπαιδευτικού δυναμικού καθώς και η συνεχής επιμόρφωση με μορφή σεμιναρίων, συσκέψεων και ερευνητικών προγραμμάτων διασφαλίζουν την ποιότητα  εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του σχολείου μας.


Εφαρμόζουμε μεθοδολογία βραβευμένη από το Υπουργείο Παιδείας.  Στόχος μας δεν είναι οι στείρες γνώσεις που αποκτώνται κουραστικά  σε περιβάλλον 1-2 ατόμων αλλά η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας με την ομαδικότητα και την άμιλλα.Η μεθοδολογία
Juniors/Seniors:  Οι μαθητές οδηγούνται από την καθηγήτριά τους με ιδιαίτερη ευαισθησία σε έναν εύκολο και ταυτόχρονα ψυχαγωγικό τρόπο εκμάθησης της ξένης γλώσσας.

  • Εφαρμόζουμε την κιναισθητική μέθοδο και τη μέθοδο δημιουργικής εκμάθησης ΙΟΝΙΑΝ Interactive «Οι μαθητές δημιουργούν και μαθαίνουν» , βραβευμένη από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης.  Επιλέγουμε εκπαιδευτικά μέσα που βοηθούν τους μικρούς μας φίλους να καταλαβαίνουν εύκολα, να μιλάνε με προφορά και να επικοινωνούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια σε θέματα που τους αγγίζουν και τους ενδιαφέρουν άμεσα. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι: Σύγχρονη Θεματολογία, Παιχνίδια/ Action Games ρεαλιστικοί διάλογοι /Role-Play, Video/CD-Rom , τραγούδι, κίνηση, Βιντεοσκόπηση, Εργασίες / Projects, Βιβλία λογοτεχνίας , Χειροτεχνία, Θέατρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δημιουργικές εκπαιδευτικές μεθόδους που οδηγούν στη ζωντανή επαφή με τη γλώσσα, στο συναρπαστικό και πολύπλευρο μάθημα.

Exams B1 – B2 – C1- C2:   

  •    Στα συγκεκριμένα  προγράμματα εφαρμόζουμε εξειδικευμένη μεθοδολογία που αναλύει στρατηγικές διασφαλίζοντας επιτυχία 100% στις εξετάσεις. Η δημιουργική-βιωματική μέθοδος πάνω σε σύγχρονη θεματολογία συνδυάζεται με το συνεχή έλεγχο και ενημέρωση επίδοσης στον ίδιο το μαθητή για να συνειδητοποιεί την εξέλιξή του.  Χρησιμοποιούμε μέσα που κάνουν το μαθητή ανεξάρτητο και ώριμο να χρησιμοποιεί στρατηγικές που αποδίδουν ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του.  Ο μαθητής εξασκείται σε παρόμοιες δοκιμασίεs-tests, κάνει τμηματικές αλλά και συγκεντρωτικές επαναλήψεις, καταγράφει την πρόοδο ή τις αδυναμίες του αλλά ποτέ δε χάνει τη ζωντανή επαφή με τη γλώσσα που καθιστά το μάθημα συναρπαστικό και πολύπλευρο.
  • Το ΙΟΝΙΑΝ είναι ένας από τους 7 Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς πανελλαδικά που είναι βραβευμένος από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.