Το σχολείο μας

 

 

To IONIAN Kέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ είναι ένας εκπαιδευτικός foreas άρτια οργανωμένος και εδραιωμένος με επιτυχία στην τοπική κοινότητα με εμπειρία 30 ετών. Η εκπαιδευτική κουλτούρα και φιλοσοφία μας είναι το μέσο που διασφαλίζει μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Αυτή είναι η στάση που προωθούμε και οραματιζόμαστε για την ποιότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.


Η εκπαιδευτική μας κουλτούρα: Επενδύουμε στην Εξειδικευμένη Εκπαίδευση: Οι τίτλοι σπουδών του εκπαιδευτικού δυναμικού καθώς και η συνεχής επιμόρφωση με μορφή σεμιναρίων, συσκέψεων και ερευνητικών προγραμμάτων διασφαλίζουν την ποιότητα  εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του σχολείου μας.


Εφαρμόζουμε μεθοδολογία βραβευμένη από το Υπουργείο Παιδείας.  Στόχος μας δεν είναι οι στείρες γνώσεις που αποκτώνται κουραστικά  σε περιβάλλον 1-2 ατόμων αλλά η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας με την ομαδικότητα και την άμιλλα.