ΩΡΑ
17:41
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
31-10-2016
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠρέβεζαΣυνεδριάζει σε λίγο το δημοτικό συμβούλλιο Πρέβεζας με 41 θέματα


 

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την κατασκευή του έργου:{Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου}, προϋπολογισμού 12.000, 00 €.

2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:{ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: «Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ».

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: «Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε Λούρου».

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΚΟΥΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

7. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ }.

8. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ » .

9. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σ013 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΡΟΥ » .

10. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: { Δίκτυο αποχετεύσης ακαθάρτων Δ.Δ Θεσπρωτικού}.

11. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : {ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΕΛ ΛΟΥΡΟΥ- ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.

12. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 358/2015 Α.Δ.Σ. και εκ νέου παραχώρηση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος, Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας, για στέγαση και λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Λούρου.

13. Επιτροπή Κρίσης Αισθητικής Αρτιότητας Μνημείων.

14. Έγκριση ή μη «εισόδου - εξόδου» οχημάτων επί δημοτικής οδού προς Αρτολιθια στην οικία της Ελευθερίας Λάκκα στην θέση «Κληματια» της Τοπικής Κοινότητας Ριζών της Δημοτικής Ενότητας Ζάλογγου.

15. Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή του Έργου:{Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από διασταύρωση Ζέφυρου έως δεξαμενές Καναλιού}, του Δήμου Πρέβεζας με ΚΑ 016ΕΠ01810000 ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου.

16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2016.

17. Ανάκληση Δέσμευσης.

18. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κέντρου Ειδικής Επαγγελματικής αγωγής και αποκατάστασης Ν . Πρέβεζας.

19. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Κέντρου Ειδικής Επαγγελματικής αγωγής και αποκατάστασης Ν . Πρέβεζας.

20. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας έτους 2016.

21. Έγκριση προμήθειας τροφής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δ. Πρέβεζας, για το έτος 2017.

22. Έγκριση προσλήψεων στον νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ)Δήμου Πρέβεζας και λοιπές δομές Π.Σ Δήμου Πρέβεζας - εξέταση προσωρινής στέγασης-μεταφοράς του 2ου παιδικού σταθμού στο κτίριο του ΒΣΟΦ.

23. Συμπλήρωση της αριθμ. 385/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας περί αποδοχής ένταξης των Δομών του Δήμου Πρέβεζας στην αριθ. πρωτ. 2837/24-6-2016 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με τους πρόσθετους ωφελούμενους της ανάρτησης της 18ης/10/2016 της ΕΕΤΑΑ .

24. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

25. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στις 26 Νοεμβρίου 2016, στη Δημοτική Πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης, προϋπολογισμού 710 €, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας των Γυναικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: {Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000604 στο Ε.Π.«Ήπειρος 2014-2020» }.

26. Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια του “Φιλοσοφικού Καφενείου” του Δήμου Πρέβεζας.

27. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στις 10 & 11 Νοεμβρίου 2016 στη συνάντηση εργασίας του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

28. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην Έκθεση “GRECKA PANORAMA” 3-4 Δεκεμβρίου 2016 στη Βαρσοβία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου.

29. Έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας στα πλαίσια του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Πρέβεζας στους Παιδικούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

30. ΄Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας για υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων.

31. ΄Έγκριση 7ης /2016 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2016-2017.

32. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 14, 37 τ.μ. Τ.Κ. Εκκλησιών, Δημ. Εν. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας.

33. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης, σχολικής περιουσίας, Τοπικής Κοινότητας Κρυοπηγής, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

34. Ανανέωση άδειας Παραγωγού - Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κ. Κατωπόδης).

35. Ανανέωση άδειας Παραγωγού - Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κ. Φατούρος).

36. Ανανέωση άδειας Παραγωγού - Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κ. Κατσανός).

37. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής λόγω περαίωσης σύμφωνα με τον Ν.3843/10.

38. Έγκριση μείωσης λογαριασμών τελών ύδρευσης και διαγραφή προς λογιστική τακτοποίηση.

39. Έγκριση διαγραφής ποσών λόγω λογιστικής τακτοποίησης.

40. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας.

41. Συμπλήρωση της αριθμ.403/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας (περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Πρέβεζας για συμμετοχή ως επικεφαλής εταίρος, στο διακρατικό πρόγραμμα INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020, του Α.Π. 2 με Θ.Σ. 6 Ειδ. Στ. 2.1., με τίτλο Creative Industries Promotion ( CRINP ) και προϋπολογισμό 950.000 €) με την συμμετοχή του ΥΠΠΟΑ/ΔΕΠΠ με τη μορφή του συνεργαζόμενου εταίρου (Associated Partner AP).

|Ροή Ειδήεων

22:00 | Αθλητικά
Live Ολυμπιακός Νότιγχαμ Φόρεστ


13:26 | Άρτα
Κρατούσαν ομήρους 14 ανθρώπους! Τους χτυπούσαν και ζητούσαν λύτρα


20:15 | Ήπειρος
Πυρκαγια σε αποθήκη αλόγων στην Γλυκή Θεσπρωτίας


19:00 | Πρέβεζα
Αύριο κανονικά η θεατρική παράσταση "Οδυσσεβάχ"


15:01 | Πρέβεζα
Απομακρυνονται οι κάδοι απορριμάτων από την παραλία


13:45 | Κόσμος
Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σε παραλία της Κροατίας [Video]


13:29 | Πρέβεζα
Πρώτη η πρεβεζάνα Δέσποινα Παπαμιχαήλ στο Getxo της Ισπανίας


13:26 | Ήπειρος
10 εκ. ευρώ από το Ε.Π. '' Ήπειρος 2014-2020'' για βελτίωση της ενεργειακής Αποδοτικότητας των κτιρίων


13:06 | Ελλάδα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες


11 | Life&Style
Ποδηλατικές συγκρούσεις στο Mountain οf Hell [Video]


21:09 | Πρέβεζα
Αποκαλυπτήρια για το μνημείο των ψαράδων της Πρέβεζας στον Παντοκράτορα


13:26 | Ελλάδα
Videos απο την φονικη κακοκαιρία στην Χαλκιδική


13:00 | Λευκάδα
Δημοπρατήθηκε η διπλή οδική συνδεση Λευκάδας Αμβρακίας οδού


11:14 | Πρέβεζα
24χρονος πλαστογράφησε τραπεζική επιταγή την οποία χρησιμοποίησε στα πλαίσια εμπορικής συναλλαγής