ΩΡΑ
23:09:43
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
28 ?????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ???? ??????????? ???? ????????? ?????????? ???????? ???????? ???????


Μια ιδια?τερα καινοτ?μο  επ?νδυση μοναδικ? σε Πανελλαδικ? επ?πεδο που θα ενισχ?σει την τοπικ? οικονομ?α και θα συμβ?λλειστην προ?θηση της αειφ?ρου και πρ?σινης αν?πτυξης εντ?χθηκε στον Αναπτυξιακ? Ν?μο στη δι?ρκεια της συνεδρ?ασης της Γνωμοδοτικ?ς Επιτροπ?ς που πραγματοποι?θηκε την Π?μπτη (27/1/11), με την προεδρ?α της Γενικ?ς Γραμματ?α Αποκεντρωμ?νης Διο?κησης Ηπε?ρου-Δυτικ?ς Μακεδον?ας, Δ?μητρας Γεωργακοπο?λου-Μπ?στα στα γραφε?α της Διο?κησης στα Ιω?ννινα.

Πρ?κειται για μια μον?δα εντατικ?ς εκτροφ?ς γαρ?δας, στην Κεστρ?νη Θεσπρωτ?ας, συνολικο? κ?στους 1.737.200,00€, η οπο?α θα εφαρμ?σει υψηλ? τεχνολογ?α, τεχνογνωσ?α και τεχνικ?ς παραγωγ?ς που την καθιστο?ν μοναδικ? ?χι μ?νο για την ?πειρο αλλ? και για ολ?κληρη τη χ?ρα.

«Με την υπαγωγ? στον Αναπτυξιακ? Ν?μο τ?τοιων επενδ?σεων απαντ?με με σ?γχρονους ?ρους στην αντιμετ?πιση της κρ?σης και στην αν?γκη να προχωρ?σει  η Περιφ?ρεια σε ?να ν?ο οικονομικ?, παραγωγικ? πρ?τυπο με το οπο?ο ο επιχειρηματ?ας και ειδικ? ο ν?ος επιχειρηματ?ας, ε?ναι ο μοχλ?ς τη αν?πτυξης. Ενισχ?ουμε την τοπικ? οικονομ?α και την ανταγωνιστικ?τητα και ταυτ?χρονα προωθο?με την αειφ?ρο και πρ?σινη αν?πτυξη», υπογρ?μμισε η Γενικ? Γραμματ?ας με αφορμ? την ?νταξη της συγκεκριμ?νης επ?νδυσης.

Η μον?δα εντατικ?ς εκτροφ?ς γαρ?δας στην παλαι? κο?τη του ποταμο? Καλαμ? στην Θεσπρωτ?α δυναμικ?τητας 119 τ?νων ετησ?ως, περιλαμβ?νει κατασκευ?ς σ?γχρονου τ?που και εξελιγμ?νης μορφ?ς, καθ?ς και εφαρμογ? υψηλ?ς τεχνολογ?ας και τεχνογνωσ?ας. ?τσι, σ?μφωνα με τους επενδυτ?ς περιορ?ζονται σε μηδενικ? επ?πεδα τα απ?βλητα που προκ?πτουν κατ? τη δι?ρκεια της παραγωγ?ς, λ?γω της χρ?σης συστ?ματος ανακ?κλωσης. Επ?σης, μει?νονται οι απαιτο?μενες ποσ?τητες νερο?, που λαμβ?νονται απ? το φυσικ? οικοσ?στημα, συμβ?λλοντας με αυτ? τον τρ?πο στην προστασ?α του περιβ?λλοντος, στην διατ?ρηση του φυσικο? οικοσυστ?ματος και στην ορθ? διαχε?ριση της μον?δας.

Aπ? : apdhpeirou.gov.gr

|


Ροή Ειδήεων

14:20 |
Τα ζευγαρια στους 16 του EUROPALEAGUE - Η κλήρωση του Ολυμπιακού


22:42 | Αθλητικά
Το ''δολοφονικό'' μαρκάρισμα και η ''σύρραξη'' [Video]


21:30 | Πρέβεζα
ΕΠΙΣΗΜΟ Ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων


17:32 | Ελλάδα
Κορωνοϊός : 8 χρήσιμες οδηγίες


16:55 | Πολιτική
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Microsoft Brad Smith


16:42 | Ελλάδα
Κόντρα στην απόφαση Κικίλια τα γκρουπ και οι καρναβαλιστές της Πάτρας


16:25 | Πρέβεζα
Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας το έργο αναβάθμισης του αστικού φωτισμού.


13:12 | Ελλάδα
Ακύρωση ολων των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού λόγω Κορωναιου


09:24 | Πρεβεζα
Ολη η Πρέβεζα μια μεγάλη παρέα για την Αποκριά!


09:30 | Πρεβεζα
Την Κυριακή ο αποκριάτικος χορός του σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Πρέβεζας


19:32 | Πρέβεζα
''Ο δήμος της καρδίας μας'' έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του


18:24 | Πρέβεζα
Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιμετρική οδό του Κάστρου Αγ.Ανδρέα ενέκρινε η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου


12:44 | Πρεβεζα
Με την υπογραφή ενός σημαντικού έργου ξεκινά τη νέα χρονιά η ΔΕΥΑΠ.


11:20 | Ελλάδα
Τα Κυριακάτικα πρωτοσέλιδα 16-2-2020


11:02 | Πρέβεζα
Το MEGA ξανα στους δέκτες σας - Για την Πρέβεζα ενεργό στην θέση 12


22:52 | Πρέβεζα
Καραμανλής ... μέχρι το Μάιο η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για το Ακτιο Αμβρακία


21:25 | Αθλητικά
Η UEFA απέκλεισε την Μάντσεστερ Σίτι από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για δύο χρόνια