ΩΡΑ
10:14
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
14-10-2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠρέβεζαΥπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων: ένα εφικτό εγχείρημα στο Δήμο Πρέβεζας


ΠΡΟΤΑΣΗ προς συζήτηση στο Συμβούλιο Κοινότητας Πρέβεζας την 25η Σεπτεμβρίου 2019

Εισηγητής Γκόλιας Α. Δημήτριος Σύμβουλος Κοινότητας Πρέβεζας

Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων: ένα εφικτό εγχείρημα στο Δήμο Πρέβεζας

Κατά τη διάρκεια επισκέψεών μου σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, παρατήρησα ότι ολοένα και περισσότερες υιοθετούν ως τρόπο τοποθέτησης των κάδων απορριμμάτων την υπογειοποίηση, καταργώντας ουσιαστικά τους κλασσικούς υπέργειους κάδους σε μεγάλα τμήματά τους.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας, εύκολα μπορεί ο καθένας μας να τα αντιληφθεί, όμως, θα αναφέρω και σ’ αυτές τις γραμμές κάποια από αυτά:

1. Αισθητική αναβάθμιση της περιοχής στην οποία υπογειοποιούνται οι κάδοι.  Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος είναι ένας καλαίσθητος και συμπαγών διαστάσεων πύργος τροφοδοσίας.


2. Αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας, αφού η πλειονότητα των υπογειοποιημένων κάδων που τοποθετούνται στη χώρα μας είναι των τριών κυβικών μέτρων – συμβατοί με τα ήδη υπάρχοντα απορριμματοφόρα – ενώ οι υφιστάμενοι κάδοι είναι του ενός κυβικού μέτρου.


3. Ριζική αποτροπή της έκθεσης των απορριμμάτων σε κοινή θέα.


4. Μηδενισμός του προβλήματος των δυσοσμιών, χάρη στη στεγανότητα του συστήματος.


5. Επίτευξη καλύτερου διαχωρισμού των διαφόρων τύπων απορριμμάτων (σύμμεικτα, γυαλί, πλαστικό, οργανικά κ.τ.λ.).


6. Προστασία της δημόσιας υγείας, όχι μόνο από τη μη έκθεση των απορριμμάτων, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πολίτης δεν έρχεται σε επαφή κατά την εναπόθεση των απορριμμάτων με κανένα σημείο του κάδου, αφού τη σακούλα τη ρίχνει στη χοάνη τροφοδοσίας.


7. Μη καταστροφή των κάδων, αφού δε βρίσκονται πια σε κοινή θέα.


8. Αποφυγή των διαφωνιών μεταξύ των πολιτών, όσο αφορά στη χωροθέτηση των μετακινούμενων κάδων.


9. Επίτευξη σημαντικού οικονομικού οφέλους για το Δήμο μέσω: α) της, από 35% τουλάχιστον, μείωσης του χρόνου αποκομιδής σε σχέση με τον χρόνο που χρειάζεται για τους σημερινούς κάδους με τον ίδιο όγκο απορριμμάτων. β) της μείωσης της δαπάνης αγοράς νέων υπέργειων κάδων, οι οποίοι φθείρονται πολύ γρήγορα.

Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε το πόσο σημαντικό θα ήταν για την πόλη μας να υλοποιηθούν σταδιακά τέτοια έργα – ειδικότερα στα κατεξοχήν τουριστικά σημεία – στο Δήμο Πρέβεζας αλλά και στης κεντρικές οδούς του αστικού ιστού της πόλης, με μελλοντική επέκταση στο σύνολο του Δήμου Πρέβεζας.

 Να σημειώσω εδώ, ότι τέτοια έργα δεν έχουν υλοποιηθεί μόνο σε μικρές και μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, αλλά και σε δεκάδες ελληνικές πόλεις, ενώ συνεχώς προστίθενται και νέες που υιοθετούν τον συγκεκριμένο τρόπο συγκέντρωσης απορριμμάτων.


          Για να μιλήσω βέβαια με αντικειμενικότητα, θα αναφέρω και δύο μειονεκτήματα τα οποία έχει το εν λόγω έργο.

Το πρώτο, αφορά στο οικονομικό κόστος, στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια με στοιχεία που συνέλεξα, αλλά και από συζητήσεις με υπηρεσιακά στελέχη, που αποδεικνύουν τελικά πως το συγκεκριμένο μειονέκτημα δεν υφίσταται στην πραγματικότητα.

Το δεύτερο, αφορά στη μεταφορά των απορριμμάτων από το σπίτι μας στον υπογειοποιημένο κάδο, σε μεγαλύτερη απόσταση από τη σημερινή. Αντί δηλαδή να μεταφέρουμε τα σκουπίδια μας μερικά μέτρα μακριά από το σπίτι μας ή την επιχείρησή μας, θα αναγκαζόμαστε να τα μεταφέρουμε μερικές δεκάδες μέτρα για να τα τοποθετούμε στις συστοιχίες υπογειοποιημένων πλέον κάδων. Αυτό βέβαια συμβαίνει στην πλειονότητα των πόλεων του σύγχρονου κόσμου και φυσικά δεν πρέπει να υπερκεράσει τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που προανέφερα.


         Όσο αφορά στο οικονομικό κόστος του εν λόγω έργου, αλλά και στο λειτουργικό κόστος της αποκομιδής, θα αναφέρω ένα παράδειγμα:  περίπου 160 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων που για την καθημερινή αποκομιδή τους απαιτείται ένα απορριμματοφόρο, ενώ συλλέγονται 60-70 περίπου κυβικά μέτρα απορρίμματα και συμπιεσμένα 13- 14 κυβικά μέτρα. Το κόστος αποκομιδής κυμαίνεται από 120.000 € έως 145.000 € το χρόνο, ενώ η διάρκεια της αποκομιδής είναι λιγότερο από μια βάρδια των 6,5 ωρών.

 

Εάν υπογειοποιηθούν οι κάδοι για το σύνολοτων 160 κάδων, απαιτούνται 50 υπογειοποιημένοι για να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής. Η προμήθεια των 50 υπογειοποιημένων κάδων, μαζί με μια μικρή τροποποίηση που θα απαιτηθεί για το απορριμματοφόρο (γερανός) και το πλυστικό όχημα των κάδων θα χρειαστούν, με τα σημερινά δεδομένα, ένα χρηματικό πόσο της τάξης των 500.000 €.


       Όπως είπα και παραπάνω, ο μειωμένος χρόνος αποκομιδής, κατά 35% τουλάχιστον, μαζί με μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου του έργου της αποκομιδής από πλευράς του Δήμου, που είναι εφικτή, και μαζί με τα μειωμένα κόστη αγοράς νέων κάδων, μπορεί να μειώσει το κόστος αποκομιδής στην εν λόγω περιοχή έως και 45% – πρακτικά κατά 60.000 € το χρόνο και πλέον – αποσβένοντας την επένδυση των 500.000 € σε περίπου 8 χρόνια. Είναι αυτονόητο πως, με την εξοικονόμηση των πόρων αυτών, ο Δήμος Πρέβεζας θα μπορέσει προοπτικά να μειώσει τα ανταποδοτικά τέλη, καθώς και να εκσυγχρονίσει το πεπαλαιωμένο μηχανοκίνητο στόλο. Με άλλα λόγια, τα έργα της υπογειοποίησης κάδων στο Δήμο Πρεβεζας θα μειώσουν σταδιακά το κόστος αποκομιδής και κατ’ επέκταση το κόστος της εργολαβίας.


      Συνοψίζοντας, νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα από όσα εκθέσαμε, πως ο Δήμος μπορεί να υλοποιήσει σημαντικά έργα και δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και παράλληλα της αισθητικής αναβάθμισης της πόλης μας, χρησιμοποιώντας λογικές και μελετώντας τα θέματα με τέτοιο τρόπο, που δεν τα κάνουν απαγορευτικά από οικονομικής άποψης, αλλά αντιθέτως, απόλυτα ρεαλιστικά και πραγματοποιήσιμα, με αποτέλεσμα να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες με περεταίρω έξοδα (φόρους …..).

Παρακαλώ να εξεταστεί από το σώμα του Συμβουλίου της Κοινότητας Πρέβεζας και να μεταβιβαστεί με απόφασή μας, στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας.

 

Εισηγητής Γκόλιας Α. Δημήτριος Σύμβουλος Κοινότητας Πρέβεζας

|


Ροή Ειδήεων

09:24 | Πρεβεζα
Ολη η Πρέβεζα μια μεγάλη παρέα για την Αποκριά!


09:30 | Πρεβεζα
Την Κυριακή ο αποκριάτικος χορός του σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Πρέβεζας


19:32 | Πρέβεζα
''Ο δήμος της καρδίας μας'' έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του


18:24 | Πρέβεζα
Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιμετρική οδό του Κάστρου Αγ.Ανδρέα ενέκρινε η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου


12:44 | Πρεβεζα
Με την υπογραφή ενός σημαντικού έργου ξεκινά τη νέα χρονιά η ΔΕΥΑΠ.


11:20 | Ελλάδα
Τα Κυριακάτικα πρωτοσέλιδα 16-2-2020


11:02 | Πρέβεζα
Το MEGA ξανα στους δέκτες σας - Για την Πρέβεζα ενεργό στην θέση 12


22:52 | Πρέβεζα
Καραμανλής ... μέχρι το Μάιο η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για το Ακτιο Αμβρακία


21:25 | Αθλητικά
Η UEFA απέκλεισε την Μάντσεστερ Σίτι από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για δύο χρόνια


15:01 | Πρέβεζα
Ο Δήμος Πρέβεζας ''ταξίδεψε'' στη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού του Μιλάνο


13:02 | Πρέβεζα
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΝΑΜ για την υλοποίηση του έργου''Υδρευση Λούρου από Πηγές Σκάλας''.


11:26 | Πρεβεζα
Ανακοίνωση του Δήμου Πρέβεζας για τις εκταφές στο Κοιμητήριο της πόλης


16:25 | Ήπειρος
Πρόσκληση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την αναβάθμιση δεξιοτήτων ανέργων στην αγορά εργασίας


14:09 | Ήπειρος
Σύλληψη γιατρού για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος