ΩΡΑ
14:02
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
18-11-2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΉπειροςΤο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2020 - Τα έργα στην Πρέβεζα


Α/Α ΚΑΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΣΗ  2020 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ
1 2 3 4 5 6 7
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
1.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ


 
1.1.1  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1 9771.9000 Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Επισκοπικό) 250.000,00   250.000,00  
2 9771.9000 Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 500.000,00   500.000,00  
3 9771.9000 Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου –Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη  Ζέφυρος) 250.000,00   250.000,00  
4 9771.9000 Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 ( συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξύλα 500.000,00   500.000,00  
5 9771.9000 Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας  στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων 500.000,00   500.000,00  
6 9771.9000 Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο.  Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Θέση Πλαταριά) 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Ο συνολικός Π/Υ του έργου ήταν 640.000 € καθώς συγχρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 530
7 9771.9000 Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα - Εργατικές) 275.000,00 275.000,00 275.000,00 Ο συνολικός Π/Υ του έργου ήταν 650.000 € καθώς συγχρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 530
8 9771.9000 Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως Κόμβο Ζαγορίου-Εγνατίας οδού 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Ο συνολικός Π/Υ του έργου ήταν 1.700.000 € καθώς συγχρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 530
9 9771.9000 Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου 500.000,00 270.633,89 270.633,89 Ο συνολικός Π/Υ του έργου ήταν 620.000 € καθώς συγχρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 530
10 9771.9000 Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Πατρών έως όρια Ηπείρου 300.000,00   300.000,00  
11 9771.9000 Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων έως όρια Ηπείρου 500.000,00 489.050,00 489.050,00 Ο συνολικός Π/Υ του έργου ήταν 758.000 € καθώς συγχρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 530
12 9771.9000 Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα 400.000,00 212.759,89 212.759,89  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.1.1 4.925.000,00 2.197.443,78 4.497.443,78  
1.1.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1 9771.9000 Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας με Εγνατία Οδό 1.400.000,00   1.400.000,00  
2 9771.9000 Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά) 300.000,00   300.000,00  
3 9771.9000 Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (θέση Λαψίστα 300.000,00   300.000,00  
4 9771.9000 Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας-Όρια Νομού 200.000,00   200.000,00  
5 9771.9000 Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας  με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων 350.000,00   350.000,00  
6 9771.9000 Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κακαβιάς  100.000,00   100.000,00  
7 9771.9000 Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης  100.000,00   100.000,00  
8 9771.9000 Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας 100.000,00   100.000,00  
9 9771.9000 Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων 100.000,00   100.000,00  
10 9771.9000 Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβιζιανα - Όρια Νομού 500.000,00   500.000,00  
11 9771.9000 Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά - Γλυκή προς Σούλι 300.000,00   300.000,00  
12 9771.9000 Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου 300.000,00   300.000,00  
13 9771.9000 Βελτίωση οδού Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά -  Ράμια - Κυψέλη - Βουργαρέλι 500.000,00   500.000,00  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.1.2 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ 1.1 9.475.000,00 2.197.443,78 9.047.443,78  
 
2. ΔΙΑΦΟΡΑ


 
1.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1 9779.9000 Παρακολούθηση τοξικών συμβάντων στον Αμβρακικό κόλπο 60.000,00 60.000,00 60.000,00  
2 9779.9000 Κατασκευή Διοικητήριου για την ΠΕ Άρτας 1.000.000,00   1.000.000,00  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.2.1 1.060.000,00 60.000,00 1.060.000,00  
1.2.2  ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1 97.799.000 Διοργάνωση εκθέσεων - συνεδρίων - συσκέψεων και προβολή προϊόντων και έργων Περιφέρειας Ηπείρου 100.000,00 0,00 100.000,00  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.2.2 100.000,00 0,00 100.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ 1.2 1.160.000,00 60.000,00 1.160.000,00  
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.635.000,00 2.257.443,78 10.207.443,78  
Α/Α ΚΑΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΣΗ  2020 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ
1 2 3 4 5 6 72. ΠΕ ΑΡΤΑΣ
 
2.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ


 
2.1.1  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1 9781 Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας 270.000,00   270.000,00 2019
2 9781 Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας 150.000,00   150.000,00 2019
3 9762 Προμήθεια αλατιού για αντιπαγετική χρήση 2019 10.000,00   10.000,00 2019
4 9762 Μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων για τη μεταφορά άλατος 6.000,00   6.000,00 2019
5 9762 Συντήρηση - ασφαλτόστρωση πεδινού επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας 72.800,00   72.800,00 2019
6 9762 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό 15.000,00   8.000,00 2019
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.1.1 523.800,00 0,00 516.800,00  
2.1.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1 9781 Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας 100.000,00   100.000,00  
2 9781 Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας 120.000,00   120.000,00  
3 9781 Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου 120.000,00   120.000,00  
4 9771 Κατασκευή πεζοδρομίων παρά την 4η επαρχιακή οδό εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων 58.500,00   58.500,00  
5 9762 Προμήθεια αλατιού για αντιπαγετική χρήση 2020 10.000,00   10.000,00  
6 9762 Μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων για τη μεταφορά άλατος για το έτος 2020 6.000,00   6.000,00  
7 9762 Προμήθεια ασφαλτομίγματος σε συσκευασίες για την επούλωση λάκκων του οδοστρώματος για το έτος 2020 6.000,00   6.000,00  
8 9762 Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας ΠΕ Άρτας για το έτος 2020 8.000,00   8.000,00  
9 9762 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και κλάδων δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2020 16.000,00   16.000,00  
10 9762 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για απόφραξη-καθαρισμό φρεατίων -τεχνικών κατασκευών απορροής ομβρίων επί του επαρχιακού δικτύου για το έτος 2020 10.000,00   10.000,00  
11 9762 Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης για τμήματα της 4ης επαρχιακής οδού  18.000,00   18.000,00  
12 9762 Εργασίες συντήρησης και μετατροπής οχήματος ΠΕ Άρτας 3.500,00   3.500,00  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.1.2 476.000,00 0,00 476.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ 2.1 999.800,00 0,00 992.800,00  
 
2.2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ


 
2.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
2 9779 Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας 150.000,00   150.000,00 2019
3 9779 Συντήρηση - επισκευή στραγγιστικών αντλιοστασίων πεδιάδας Άρτας 32.000,00   32.000,00 2019
4 9779 Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας       129.000,00   129.000,00 2019
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.2.1 311.000,00 0,00 311.000,00  
2.2.2  ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1 9779 Καθαρισμός - συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020 80.000,00   80.000,00  
2 9779 Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020 80.000,00   80.000,00  
3 9779 Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό 120.000,00   120.000,00  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.2.2 280.000,00 0,00 280.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ 2.2 591.000,00 0,00 591.000,00  
 
2.3 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ


 
2.3.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1 9776 Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης – Λουτροτόπου – Κομμένου 120.000,00   120.000,00 2019
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.3.1 120.000,00 0,00 120.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ 2.3 120.000,00 0,00 120.000,00  
 
 
 
2.4 ΔΙΑΦΟΡΑ


 
2.4.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1 9779 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και βελτίωση Οθωμανικού Τεμένους Φειζούλ Άρτας και Περιβάλλοντος χώρου  20.000,00   20.000,00 2018
2 9779 Προμήθεια οχήματος μεταφοράς προσωπικού για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας 18.000,00   18.000,00 2019
3 9779 Προμήθεια διπλοκάμπινου πετρελαιοκίνητου ημιφορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας  35.000,00   35.000,00 2019
4 9779 Προμήθεια αλατοδιανομέα αποχιονισμού για την ΠΕ Άρτας 23.000,00   23.000,00 2019
5 9779 Μελέτη εκσυγχρονισμού  αντλιοστασίου Βίγλας 24.000,00   24.000,00 2019
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.4.1 120.000,00 0,00 120.000,00  
2.4.2  ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1 9779 Δαπάνη απαλλοτρίωσης έκτασης για το έργο: "Βελτίωση-ασφαλτόστρωση δρόμου Περάνθη - Κομπότι " 78.500,00   78.500,00  
2 9779 Προμήθεια οχήματος μεταφοράς προσωπικού για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας) 18.000,00   18.000,00  
3 9779 Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άρτας  25.000,00   25.000,00  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.4.2 121.500,00 0,00 121.500,00  
ΣΥΝΟΛΟ 2.4 241.500,00 0,00 241.500,00  
             
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.952.300,00 0,00 1.945.300,00  

Α/Α ΚΑΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΣΗ  2020 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ
1 2 3 4 5 6 7
3. ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
2. ΔΙΑΦΟΡΑ


 
3.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1 071.9779.01 Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς 271.500,00 271.500,00 191.500,00  
2 071.9779.01 Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας 98.759,33   98.759,33  
3 071.9779.01 Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι 1.050.000,00   1.050.000,00  
4 071.9779.01 Διαγραμμίσεις -Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο Π. Ε. Θεσπρωτίας 160.000,00   160.000,00  
5 071.9779.01 Στηθαία ασφαλείας -Σήμανση στο οδικό δίκτυο Π. Ε. Θεσπρωτίας 85.000,00   85.000,00  
6  071.9459.002.01 Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης  (ΜΕΟΑ) του έργου "Κατασκευή Υδαταγωγού Υδρευσης Ηγουμενίτσας (Τμήμα Πέντε Εκκλησιών-Γέφυρα Νεράιδας)" 8.610,00 8.610,00 3.314,10  
7  071.9459.002.01 Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου "Κατασκευή Υδαταγωγού Υδρευσης Ηγουμενίτσας(Τμήμα Πέντε Εκκλησιών-Γέφυρα Νεράιδας)" 8.610,00 8.610,00 3.314,10  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3.2.1 1.682.479,33 288.720,00 1.591.887,53  
3.2.2  ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1 KAE 071.9779.01 Μελέτη τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π. Ε. Θεσ/τίας 24.800,00   24.800,00  
2 KAE 071.9779.01 Κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π. Ε. Θεσπρωτίας 1.083.144,12   1.083.144,12  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3.2.2 1.107.944,12 0,00 1.107.944,12  
ΣΥΝΟΛΟ 3.2 2.790.423,45 288.720,00 2.699.831,65  
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.790.423,45 288.720,00 2.699.831,65  
Α/Α ΚΑΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΣΗ  2020 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ
1 2 3 4 5 6 7
4. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
4.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ


 
4.1.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
             
1 9459.4000 Συντήρηση - Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά 120.000,00 0,00 120.000,00 ΣΑΕΠ 030
2 9771.9000 Αποκατασταση οδού Κ.Ζάλογγο - Βερενίκη 150.000,00 0,00 150.000,00  
3 9771.9000 Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό 250.000,00 0,00 250.000,00  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.1.1 520.000,00 0,00 520.000,00  
4.1.2  ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1 9459.4000 Αποκατάσταση - συντήρηση οδού Ανατολή - Κατσικά  320.000,00 319.800,00 320.000,00 ΣΑΕΠ 030
4 9771.9000 Αποκατάσταση - συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα 350.000,00 0,00 350.000,00  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.1.2 670.000,00 319.800,00 670.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ 4.1 1.190.000,00 319.800,00 1.190.000,00  
 
 
 
2. ΔΙΑΦΟΡΑ


 
4.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1 9459.4000 Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου 400.000,00   400.000,00 ΣΑΕΠ 030
2  9459.4000 Διαπίστευση εργαστηρίου γεωργικής φαρμακολογίας, φυτοπροστασίας, και μικροβιολογίας φυτών 20.000,00 20.000,00 18.950,00 ΣΑΕΠ 030 Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπολοιπό του συμβατικού αντικειμένου
3  9459.4000 Διαπίστευση εργαστηρίου μικροβιολογίας – παρασιτολογίας μοριακής βιολογίας και λοιμωδών νοσημάτων των ζώων του Τ.Ε.Ι Ηπείρου 20.000,00 20.000,00 18.950,00 ΣΑΕΠ 030 Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπολοιπό του συμβατικού αντικειμένου
4 9459.4000 Απαλλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή των έργων Βελτίωσης-ασφαλτόστρωσης της 32ης Επ.οδού από Δέμα έως Μπουραζάνι και της κατασκευής της γέφυρας στο Μπουραζάνι 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΑΕΠ 030
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.2.1 500.000,00 100.000,00 497.900,00  
ΣΥΝΟΛΟ 4.2 500.000,00 100.000,00 497.900,00  
 
 
 
3. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ


 
4.3.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1 9764.9000.03 Εκούσιοι Αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων  70.000,00   70.000,00  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.3.1 70.000,00 0,00 70.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ 4.3 70.000,00 0,00 70.000,00  
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.760.000,00 419.800,00 1.757.900,00  Α/Α ΚΑΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΣΗ  2020 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ
1 2 3 4 5 6 7
3. ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 
5.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ


 
5.1.1  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1 9459.002 Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας 100.000,00 € 74.000,00 € 33.948,00 € ΣΑΕΠ 030 Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπόλοιπο του συμβατικού αντικειμένου
2 9459.002 Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € ΣΑΕΠ 030 
3 9779 Ηλεκτροφωτισμός – σήμανση οδού Ελαίας – Νικολιτσίου στο ύψος του οικισμού Ελαίας 35.000,00 € 15.050,00 € 3.580,00 € ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ  Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπόλοιπο του συμβατικού αντικειμένου
4 9779 Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στον οικισμό Δροσιά του Δήμου Πρέβεζας 26.500,00 € 26.500,00 € 26.500,00 € ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
5 9779 Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος - κατασκευή τεχνικού στο Δ. Δ. Δεσποτικών Δήμου Πάργας 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
6 9771.002.01  Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας   40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
7 9771.002.01 Διαγραμμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Πρέβεζας 74.400,00 € 74.400,00 € 74.400,00 € ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
8 9771.002.01  Ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού στο Δήμο Πρέβεζας 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
9 9771.002.01 Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε  περιοχές  του Δήμου Ζηρού
127.000,00 € 127.000,00 € 127.000,00 € ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
10 9771.002.01 Ασφαλτόστρωση  δημοτικής οδοποιϊας Πάργας 144.000,00 € 144.000,00 € 144.000,00 € ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
11 9762.01 Μελέτη συγκοινωνιακών κόμβων σύνδεσης της 2ης επαρχιακής οδού Π. Ε. Πρέβεζας με παρόδους αυτής 74.000,00 € 74.000,00 € 74.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
12 9771.001 Συντήρηση – σήμανση – βελτίωση 1ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας 153.000,00 € 79.556,97 € 79.556,97 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
13 9771.001 Συντήρηση – σήμανση –  τεχνικά έργα απορροής όμβριων και αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 3ης επαρχιακής οδού Π. Ε. Πρέβεζας, 4ης επαρχιακής οδού Π. Ε. Πρέβεζας και παρόδων αυτής προς Μεσοπόταμο – Αμμουδιά και προς Αχερουσία και 7ης επαρχιακής οδού Π. Ε. Πρέβεζας  264.000,00 € 142.530,29 € 142.530,29 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
14 9771.001 Συντήρηση – σήμανση –αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικινδύνων θέσεων Ε.Ο. 19 , οδού Αβάσσου-Άνω Ράχης-Δεσποτικών , 8ης Επαρχ. οδού , 10ης επαρχ. οδού καθώς και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας και διαγραμμίσεις επικινδύνων θέσεων του οδικού δικτύου Π. Ε. Πρέβεζας 344.000,00 € 168.353,49 € 168.353,49 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
15 9771.001 Συντήρηση – σήμανση –αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικινδύνων θέσεων οδού Παναγιάς - Δρυμώνα - Τσαγγαρόπουλου - Γοργομύλου, οδού Κλεισούρας - Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού 194.000,00 € 86.322,27 € 86.322,27 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
16 9771.001 Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης επαρχιακής οδού 200.000,00 € 82.117,18 € 82.117,18 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
17 9771.001 Συντήρηση – βελτίωση  οδού Ν. Σινώπη – Κανάλι – Εθνική Οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας 60.000,00 € 28.200,00 € 28.200,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
18 9771.001 Ηλεκτροφωτισμός επί της 1ης επαρχιακής οδού 36.600,00 € 19.032,00 € 19.032,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
19 9771.001 Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού ( τμήμα Ριζά – Χειμαδιό ) (Έργα Β΄ Φάσης ) 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20 9771.001 Συντήρηση - σήμανση 5ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας 143.400,00 € 143.400,00 € 143.400,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
21 9771.001 Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή Οδός – Αχερουσία – Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου – Νεράϊδας  και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ. Κ. Εκκλησιές 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
22 9771.001 Συντήρηση – βελτίωση  οδού Ν. Σινώπη – Κανάλι – Εθνική Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας ( Β΄ Φάση ) 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
23 9771.001 Ασφαλτόστρωση οδού στην Τ. Κ.                      Ν. Σαμψούντας 98.200,00 € 98.200,00 € 98.200,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
24 9771.001   Κατασκευή κόμβου εισόδου Θεσπρωτικού 253.000,00 € 253.000,00 € 253.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
25 9771.001 Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ. Δ. Πολυσταφύλου  Δήμου Ζηρού 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
26 9771.001 Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος προς Λύχνο  Πάργας 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
27 9771.001  Ασφαλτόστρωση οδού στη Τ. Κ. Αρχαγγέλου 36.800,00 € 36.800,00 € 36.800,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
             
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 5.1.1 2.875.900,00 2.184.462,20 2.132.940,20  
1.1.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1 9771.001 Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας 130.000,00 €   130.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2 9771.001 Συντήρηση, αποκατάσταση, κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του επαρχιακού οδικού δικτύου Π. Ε. Πρέβεζας   268.487,80 €   268.487,80 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ 5.1.2 398.487,80 0,00 398.487,80  
ΣΥΝΟΛΟ 5.1 3.274.387,80 2.184.462,20 2.531.428,00  
 
2. ΔΙΑΦΟΡΑ


 
5.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1 9459.002 Εργασίες καθαρισμού απομάκρυνσης βλάστησης - μικροστερεώσεις σε επισφαλείς περιοχές και ανάδειξης στο  κάστρο της Πάργας 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € ΣΑΕΠ 030 
2 9459.002 Στατική μελέτη και αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις στον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννη Προδρόμου στον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € ΣΑΕΠ 030 
3 9459.002 Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 24.000,00 € 24.000,00 € 17.056,00 € ΣΑΕΠ 030 Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπόλοιπο του συμβατικού αντικειμένου
4 9459.002 Τοποθέτηση ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας στον Αρχάγγελο  13.000,00 € 12.610,00 € 1.450,00 € ΣΑΕΠ 030 Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπόλοιπο του συμβατικού αντικειμένου
5 9459.002 Έλεγχος στατικής επάρκειας και μελέτη αποκατάστασης γέφυρας Καστρίου 17.500,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € ΣΑΕΠ 030 
6 9459.002 Ανειλημμένες υποχρεώσεις του έργου «Λιμενικό – Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας»  13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € ΣΑΕΠ 030 
7 9459.002 Ηλεκτροφωτισμός στις διασταυρώσεις οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών Π. Ε. Πρέβεζας με την 13ης επαρχιακή οδό και με την Περιφερειακή οδό Ριζοβουνίου και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της 2ης και της 10ης επαρχιακής οδού
86.000,00 € 41.280,00 € 2.780,00 € ΣΑΕΠ 030 Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπόλοιπο του συμβατικού αντικειμένου
8 9459.002 Διευθετήσεις όμβριων υδάτων στο Δ. Δ. Ν. Σινώπης 64.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00 € ΣΑΕΠ 030 
9 9459.002 Κατασκευή τεχνικών έργων επί της 10ης επαρχιακής οδού Στεφάνης – Θεσπρωτικού – Άσσου
30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € ΣΑΕΠ 030 
10 9459.002 Αντικατάσταση κουφωμάτων 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € ΣΑΕΠ 030 
11 9459.002 Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ. Δ. Ν. Σινώπης 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € ΣΑΕΠ 030 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 5.2.1 385.500,00 340.390,00 283.786,00  
1.2.2  ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1 9771.001 Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π. Ε. Πρέβεζας 200.000,00 €   200.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2 9771.001 Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του  270.000,00 €   270.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3 9771.001 Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π. Ε. Πρέβεζας
50.000,00 €   50.000,00 € ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 5.2.2 520.000,00 0,00 520.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ 5.2 905.500,00 340.390,00 803.786,00  
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.179.887,80 2.524.852,20 3.335.214,00   
 
ΣΥΝΟΛΟ 21.317.611,25 5.490.815,98 19.945.689,43  |


Ροή Ειδήεων

15:55 | Πρέβεζα
Επανέναρξη των Αγώνων ITF World Tennis Tour Juniors και ενημέρωση της σειράς καταξης.


15:02 | Πολιτική
Θετικό το ισοζύγιο της ΕΡΓΑΝΗ Ιουλίου με +67.911 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο


13:45 | Πρέβεζα
Μειωμένη κατα 91,4% η κίνηση στο αεροδρόμιο του Ακτίου


13:12 | Life&Style
Πέθανε ο αδελφός του Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργος


12:44 | Λευκάδα
Ξενοδοχοϋπάλληλος κατήγγειλε ξυλοδαρμό από συγγενείς του αφεντικού του


12:51 | Πολιτική
Εισαγωγική τοποθέτηση Κ.Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη για τον κορονοϊό


12:44 | Ελλάδα
Δείτε ποιες περιοχές επηρεάζονται τώρα από βροχές και καταιγίδες


10:35 | Ήπειρος
Άλλη μια αποτυχημένη τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Ηπείρου σε εξέλιξη - Επανεμφάνιση του σκιερ Αυγουστιάτικα


10:07 | Κόσμος
Εικόνες αποκάλυψης από την ισχυρή έκρηξη στην Βηρυτό


09:58 | Πρέβεζα
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Αναστάσιου Γεωργίου


09:32 | Πρέβεζα
Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας με 8 θέματα


12:44 | Ελλάδα
Στον εισαγγελέα υλικό αναρτήσεων για μη εφαρμογή των μέτρων κατά του κορωναιου


10:12 | Πολιτική
Ανακοινώνεται σε λίγο ο μίνι ανασχηματισμος


22:06 | Πολιτική
Στη δημοσιότητα το Σχέδιο Πισσαρίδη: Οι 14 δράσεις για την ανασυγκρότηση της οικονομίας