ΩΡΑ
01:05:28
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
3 ??????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ?????? ????????? ??? ??????? ??? ???? ???? :


«Οι ΕΠΟΠ,ε?ναι μ?νιμοι», γνωμοδ?τησε το Νομικ? Συμβο?λιο του Κρ?τους,μετ? απ? σχετικ? ερ?τημα που του ε?χε τεθε? απ? ενδιαφερ?μενους!

Συνεπ?ς, προς τι η «δοκιμασ?α» απ? την οπο?α καλο?νται να περ?σουν οι ΕΠΟΠ με τη συμπλ?ρωση επτ? ετ?ν υπηρεσ?ας;

?πως αποκαλ?πτει ?γγραφο του ΣΥΣΜΕΔ ,το ΝΣΚ επισημα?νει στην γνωμοδ?τησ? του ?τι «απ? τη γραμματικ? διατ?πωση των διατ?ξεων των ?ρθρων 1 και 5 του ν?μου περ? ΕΠ.ΟΠ διαπιστ?νεται λεκτικ? τουλ?χιστον αντ?φαση ως προς την υπηρεσιακ? κατ?στασ? τους, καθ?σον στο μεν ?ρθρο 1 ορ?ζεται ?τι «... κατατ?σσονται και υπηρετο?ν ως Μ?νιμοι ...», στο δε ?ρθρο 5 (σε συνδυασμ? και με τα οριζ?μενα στο ?ρθρο 11) ?τι «... μετ? την συμπλ?ρωση της «επταετο?ς» υπηρεσ?ας μπορο?ν να μονιμοποιηθο?ν ...».

?μως το μπλ?ξιμο με το status των ΕΠΟΠ ,δεν τελει?νει εδ?. Ο ν?μος περ? ιεραρχ?ας και προαγωγ?ν 3883 του κ.Βενιζ?λου κ?νει λ?γο γενικ?ς για στελ?χη των ΕΔ,χωρ?ς να διαχωρ?ζει αξιωματικο?ς,υπαξιωματικο? κ.λ.π.

ΕΠΟΠ,τρ?τεκνος ?κανε αναφορ? προς το ΓΕΣ με την οπο?α ?θετε ζ?τημα μη μετακ?νησ?ς του,αφο? ο ν?μος Βενιζ?λου,προβλ?πει ?τι οι τρ?τεκνοι δεν μετατ?θενται! Πανικ?ς!

Το ΓΕΣ πριν καν συντ?ξει την απ?ντησ? του επικοιν?νησε τηλεφωνικ? με τον ΕΠΟΠ,στον οπο?ο απ?ντησε ?τι η πρ?βλεψη για τους τρ?τεκνους δεν αφορ? στους ΕΠΟΠ. Με β?ση της διατ?πωση του ν?μου ,αυτ? μπορε? νομικ? να ε?ναι και ανοιχτ?. Συνεπ?ς,αναμ?νονται εξελ?ξεις που μπορε? να φ?ρουν σε πολ? δ?σκολη θ?ση τ?σο την ηγεσ?α του ΓΕΣ,?σο και του υπουργε?ου ?μυνας!
http://www.onalert.gr/

|


Ροή Ειδήεων

11:25 | Πρέβεζα
Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Πρέβεζας στον Βοτανικό Κήπο με 6 θέματα


14:55 | Πρεβεζα
Η νέα Ένωση Ξενοδόχων προβάλλει την Πρέβεζα από τις συχνότητες της ΕΡΤ & της Βεργίνα TV


09:30 | Πολιτική
Όλα τα μέτρα για την οικονομία


10:43 | Πρεβεζα
Εκπαιδευτικό Επίδομα 500ευρω για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα από το επιμελητήριο


14:55 | Πρεβεζα
Εργα οδοποιίας ύψους 280.000 χιλ. ευρώ θα κατασκευάσει ο Δήμος Πρέβεζας


12:28 | Πρεβεζα
Ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής


12:02 | Ελλάδα
Ενημέρωση για τις μετακινήσεις εκτός νομού


09:24 | Ελλάδα
Επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας 3ο στάδιο από Δευτέρα 18 Μαΐου


13:59 | Πρεβεζα
Ρεπορτάζ του ALPHA διαφήμιση για την Πρέβεζα [video]


11:54 | Πρεβεζα
Ευχαριστήριο μήνυμα για το ιατρικό προσωπικό της καρδιολογικής μονάδας και της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γεν. Νοσοκομείου Πρέβεζας


09:35 | Πρεβεζα
Ο Φακός της ΕΡΤ3 στην Κυανή Ακτή


20:55 | Πρεβεζα
Η Μενεγάκη διαφημίζει τις ακτές της Πρέβεζας [video]


10:20 | Πρεβεζα
Ο καθαρισμός των οικοπέδων από εύφλεκτα υλικά και σκουπίδια, είναι ευθύνη των ιδιοκτητών τους


| Πρεβεζα
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας στο Mega μιλώντας για τον τουρισμό [video]


22:20 | Πρεβεζα
Η μεγαλύτερη και ασφαλέστερη παραλία της Ευρώπης στην Πρεβεζα


15:25 | Κόσμος
Οι προτάσεις της Κομισιόν για τον τουρισμό - Σταδιακή και συντονισμένη άρση των περιορισμών στα σύνορα


15:02 | Πρεβεζα
Συσκέψεις για τον τουρισμό στο Δήμο Πρέβεζας με κυρίαρχο στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.