ΩΡΑ
14:10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
9 ??????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ?????? ??????: ?????? ????? ?????? ???? ??? 2010, ???????? ??? ????????? ??????? ?????? ??????????? ?? 2011 .....


Η ?ρευνα που παρουσι?ζεται, ε?ναι η πρ?τη για το 2011 που διεξ?γει το Ινστιτο?το Μικρ?ν Επιχειρ?σεων της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασ?α με την εταιρ?α MARC AE σε εξαμηνια?α β?ση. ?γινε σε πανελλαδικ? δε?γμα 1.200 πολ? μικρ?ν και μικρ?ν επιχειρ?σεων (0-49 ?τομα προσωπικ?), απ? τις 24 ?ως τις 31 Ιανουαρ?ου και ?χει ως βασικ? στ?χο την αποτ?πωση του οικονομικο? κλ?ματος στις πολ? μικρ?ς και μικρ?ς επιχειρ?σεις. Με δεδομ?να: α) το μεγ?λο δε?γμα της ?ρευνας και β) ?τι τα ευρ?ματ? της μπορο?ν να συγκριθο?ν με τα αντ?στοιχα των ερευν?ν του Ιουλ?ου 2010 και του Φεβρουαρ?ου 2010, η ?ρευνα αυτ? αποτελε? πλ?ον το μοναδικ? εργαλε?ο, σε πανελλαδικ? επ?πεδο, για την καταγραφ? της κατ?στασης και της πορε?ας του μεγαλ?τερου τμ?ματος της πραγματικ?ς οικονομ?ας στην Ελλ?δα

Τα βασικ? θ?ματα της ?ρευνας ε?ναι: 

1) Αποτ?πωση οικονομικο? κλ?ματος στις μικρ?ς επιχειρ?σεις (0-49 ?τομα προσωπικ? οι οπο?ες αποτελο?ν το 99,5% των ελληνικ?ν επιχειρ?σεων) 
2) Σ?γκριση με στοιχε?α προηγο?μενων ερευν?ν  - Ιο?λιος 2010 και Φεβρου?ριος 2010 
3)  Προβλ?ψεις για περαιτ?ρω επιδε?νωση: α?ξηση «λουκ?των», με?ωση ρευστ?τητας, επενδ?σεων  
4)  Κ?νδυνος για σημαντικ? απ?λεια θ?σεων απασχ?λησης (εργοδ?τες, αυτοαπασχολο?μενοι, μισθωτο?) κατ? το επ?μενο δι?στημα
5)  Μεγ?λη πτ?ση τζ?ρου μ?σα στο 2010 
6)  Σημαντικ? ποσοστ? επιχειρ?σεων με καθυστερημ?νες υποχρε?σεις και οφειλ?ς 
7) Περιορισμ?ς του χρονικο? ορ?ου εξ?φλησης των επιταγ?ν (μεταχρονολ?γηση)
8) Απαισιοδοξ?α για την προοπτικ? εξ?δου απ? την κρ?ση 
9)  Μεγ?λη δυσαρ?σκεια και κρ?ση εμπιστοσ?νης προς τις τρ?πεζες 
10)  Μεγ?λη απ?λεια εμπιστοσ?νης προς το Δημ?σιο
11)  Κ?νδυνος για στ?ση πληρωμ?ν προς το Δημ?σιο
 

|Ροή Ειδήεων

08:45 | Life&Style
Πως να αποφύγεις την ληστεία του κινητού σου [Video]


20:45 | Πρέβεζα
107 χρόνια ελεύθερη Πρέβεζα - Το πρόγραμμα εκδηλώσεων


20:12 | Πρέβεζα
Ορκίστηκαν οι μόνιμοι υπάλληλοι που προσελήφθησαν με την προκήρυξη 3Κ στο Δήμο Πρέβεζας


13:43 | Πολιτική
Έρχεται η Εργάνη II


12:15 | Ήπειρος
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 35χρονο μοτοσικλετιστή


11:00 | Πρέβεζα
Μαραθώνια και με πολλές εντάσεις η χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλίου [Video]


15:14 | Ήπειρος
''Κερνάμε Ήπειρο'' στο Ζάππειο από 18 έως 20 Οκτωβρίου


13:02 | Πρέβεζα
Ενημέρωση πολιτών για την ανακύκλωση από το Γραφείο Καθαριότητας του Δήμου Πρέβεζας


10:14 | Πρέβεζα
Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων: ένα εφικτό εγχείρημα στο Δήμο Πρέβεζας


09:21 | Πρέβεζα
Οι προτάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης στο τοπικό συμβούλιο Πρέβεζας για το τεχνικό πρόγραμμα


10:145 | Πρέβεζα
Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πρέβεζας Αντ. Μπέζα


16:25 | Αθλητικά
ATP Masters 1000 Shanghai : Στιγμιότυπα απο την νίκη Τσιτσιπά κόντρα στον Τζόκοβιτς


13:02 | Πρέβεζα
Ο Αντώνης Μπέζας ο νέος Γραμματέας στο δήμο Πρέβεζας


21:43 | Πρέβεζα
Με απόλυτη επιτυχία η συμμετοχή του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νίκου Γεωργάκου στην εβδομάδα των περιφερειών και πόλεων


18:34 | Πρέβεζα
Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας με 31 θέματα


14:47 | Πρέβεζα
Σύσκεψη για την δημιουργία εθελοντικού δικτύου στον Δήμο Πρέβεζας.