ΩΡΑ
15:25:43
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
15 ??????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ??????????? ??? ? ????? ???? ?????? ??? ????????? ???????? ??? ??? ???? ? ?????????.


Την πρ?θεση της κυβ?ρνησης να καταθ?σει νομοσχ?διο που θα απαγορε?ει την π?ληση δημ?σιας γης χωρ?ς τη συγκατ?θεση της Βουλ?ς, εξ?γγειλε ο Γι?ργος Παπανδρ?ου. Ο πρωθυπουργ?ς πρ?σθεσε ?τ θα επιδι?ξει δι?λογο με την αντιπολ?τευση, ?στε το νομοσχ?διο να τ?χει ευρε?ας αποδοχ?ς και δεσμε?τηκε ?τι στη συν?χει η απαγ?ρευση θα κατοχυρωθε? συνταγματικ?, μ?σω της διαδικασ?ας αναθε?ρησης του Συντ?γματος

"Π?για θ?ση μας ε?ναι -και το λ?ω για ?σους εντ?ς και εκτ?ς της χ?ρας δεν το ?χουν εκτιμ?σει- ?τι μιλ?με για αξιοπο?ηση της δημ?σιας περιουσ?ας, για αν?πτυξη και αποπληρωμ? χρε?ν. Να μη συγχ?εται ο ?ρος αξιοπο?ηση με τον ?ρο π?ληση. Η Ελλ?δα δεν πουλ?ει τη γη της", αν?φερε ο Γ. Παπανδρ?ου, απ? το β?μα της συνεδρ?ασης του συμβουλ?ου της Δια Β?ου Μ?θησης.

ΣΧ?ΛΙΟ:  Η κ?νηση αυτ? αποτελε? ?να ακ?μη σημ?δι για πρ?ωρες εκλογ?ς την ?νοιξη, δεδομ?νου ?τι πρ?πει να βρεθο?ν 50 δις απ? την π?ληση του δημοσ?ου και μ?νο μ?χρι τ?τε θα υπ?ρχει η δυνατ?τητα οι εκλογ?ς να γ?νουν με λ?στα.

|


Ροή Ειδήεων

11:25 | Πρέβεζα
Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Πρέβεζας στον Βοτανικό Κήπο με 6 θέματα


14:55 | Πρεβεζα
Η νέα Ένωση Ξενοδόχων προβάλλει την Πρέβεζα από τις συχνότητες της ΕΡΤ & της Βεργίνα TV


09:30 | Πολιτική
Όλα τα μέτρα για την οικονομία


10:43 | Πρεβεζα
Εκπαιδευτικό Επίδομα 500ευρω για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα από το επιμελητήριο


14:55 | Πρεβεζα
Εργα οδοποιίας ύψους 280.000 χιλ. ευρώ θα κατασκευάσει ο Δήμος Πρέβεζας


12:28 | Πρεβεζα
Ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής


12:02 | Ελλάδα
Ενημέρωση για τις μετακινήσεις εκτός νομού


09:24 | Ελλάδα
Επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας 3ο στάδιο από Δευτέρα 18 Μαΐου


13:59 | Πρεβεζα
Ρεπορτάζ του ALPHA διαφήμιση για την Πρέβεζα [video]


11:54 | Πρεβεζα
Ευχαριστήριο μήνυμα για το ιατρικό προσωπικό της καρδιολογικής μονάδας και της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γεν. Νοσοκομείου Πρέβεζας


09:35 | Πρεβεζα
Ο Φακός της ΕΡΤ3 στην Κυανή Ακτή


20:55 | Πρεβεζα
Η Μενεγάκη διαφημίζει τις ακτές της Πρέβεζας [video]


10:20 | Πρεβεζα
Ο καθαρισμός των οικοπέδων από εύφλεκτα υλικά και σκουπίδια, είναι ευθύνη των ιδιοκτητών τους


| Πρεβεζα
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας στο Mega μιλώντας για τον τουρισμό [video]


22:20 | Πρεβεζα
Η μεγαλύτερη και ασφαλέστερη παραλία της Ευρώπης στην Πρεβεζα


15:25 | Κόσμος
Οι προτάσεις της Κομισιόν για τον τουρισμό - Σταδιακή και συντονισμένη άρση των περιορισμών στα σύνορα


15:02 | Πρεβεζα
Συσκέψεις για τον τουρισμό στο Δήμο Πρέβεζας με κυρίαρχο στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.