ΩΡΑ
09:50:28
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
17 ??????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ? ?????? ????? ?? ???? ?????????????


ΕΙΠΑΝ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΞΕΓΕΛΑΣΑΝ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΕ 500.000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Μ?νο ως χαρ?τσια μπορο?ν να χαρακτηριστο?ν αυτ? που περιμ?νουν περ?που 500.000 ιδιοκτ?τες ακιν?των, οι οπο?οι ?σπευσαν να πληρ?σουν ?να σημαντικ? ποσ? για να καταφ?ρουν να τακτοποι?σουν τους ημιυπα?θριους χ?ρους τους, που κ?ποιοι για περισσ?τερα απ? 40 χρ?νια ε?χαν κλε?σει παρ?νομα.

Απ? τις 28 Απριλ?ου καινο?ργια τ?λη ακ?νητης περιουσ?ας και μ?λιστα αναδρομικο? χαρακτ?ρα θα πρ?πει να πληρ?σουν ?λοι οι ιδι?κτητες ακιν?των, ασχ?τως με το αν ?χουν προβε? σε ρ?θμιση του ημιυπα?θριου.

?λα αυτ? προβλ?πονται σε εγκ?κλιο που στ?λθηκε απ? το υπουργε?ο Εσωτερικ?ν η οπο?α καταδεικν?ει με τον καλ?τερο τρ?πο την κυβερνητικ? πρακτικ? «ξεζουμ?σματος» των ιδιοκτητ?ν ακιν?των, κυρ?ως γιατ? ?λες αυτ?ς οι εκατοντ?δες χιλι?δες πολιτ?ν δεν ε?χαν ενημερωθε? πως θα πρ?πει να πληρ?σουν και ?λλα χαρ?τσια, και μ?λιστα με αναδρομικ? χαρακτ?ρα.

Για ?σους θυμο?νται τα ?σα εξαγγ?λλονταν απ? το υπουργε?ο Περιβ?λλοντος, δεν ε?ναι δ?σκολο να ανακαλ?σουν στην μν?μη τους τα ?σα ?βγεναν απ? τα χε?λη κυβερνητικ?ν στελεχ?ν, και αν?φεραν πως δεν θα επιβληθε? αναδρομικ? οποιοδ?ποτε χαρ?τσι, προτρ?ποντας ?τσι τους πολ?τες να σπε?σουν στις πολεοδομ?ες για να ρυθμ?σουν τους ημιυπα?θριους.

Απ’ ?τι φα?νεται ο στ?χος ?ταν ?νας. Το «?ρμεγμα» των πολιτ?ν. Πως το π?τυχαν; Δ?λωναν πως αν προχωρ?σουν οι ιδιοκτ?τες σε ρ?θμιση ξεμπερδε?ουν. ?λοι λοιπ?ν στην προσπ?θεια τους να τελει?νουν με αυτ? το ζ?τημα προχωρο?ν σε ρ?θμιση. ?τσι καταφ?ρνουν να τους «ξεζουμ?σουν» ?λους, για ακ?μη μια φορ?, προκειμ?νου, οι πολ?τες ξαν?, να γεμ?σουν τα ?δεια κρατικ? ταμε?α, και ?ρχονται εκ των υστ?ρων και αφο? ?λοι ?σπευσαν να τα δηλ?σουν, και επιβ?λλουν ακ?μη δ?ο χαρ?τσια.

Ακολουθ?ντας αυτ? την στρατηγικ? που θυμ?ζει προσπο?ηση εν?ς σουτ?ρ στο μπ?σκετ, ?ρχεται τ?ρα η κυβ?ρνηση με την συγκεκριμ?νη εγκ?κλιο, την οπο?α ?στειλε σε ?λους τους δ?μους, να επισημ?νει πως το τ?λος ακ?νητης περιουσ?ας που υπολογ?ζεται με β?ση την αντικειμενικ? αξ?α εν?ς ακιν?του ? την τιμ? ζ?νης χρε?νεται μ?σω του λογαριασμο? του ηλεκτρικο? ρε?ματος και αποδ?δεται ως ?σοδο σε αυτο?ς.

Το αποτ?λεσμα; ?σοι τακτοπο?ησαν τους ημιυπα?θριους, οι χ?ροι αυτο? πλ?ον αναγνωρ?ζονται ως κ?ριας χρ?σης και συνυπολογ?ζονται με τους υπ?λοιπους κ?ριους χ?ρους και ?ρα χρε?νονται με την καταβολ? τ?λους ακ?νητης περιουσ?ας και μ?λιστα αναδρομικ? απ? την εφαρμογ? του ν?μου.

Στην ?λλη περ?πτωση που αφορ? το δε?τερο χαρ?τσι, στην εγκ?κλιο αναφ?ρεται πως ?σοι δεν ?χουν δηλ?σει τον ημιυπα?θριο χ?ρο τους στον δ?μο θα κληθο?ν, να πληρ?σουν αναδρομικ? στους δ?μους και τα ανταποδοτικ? τ?λη, ?πως τ?λη καθαρι?τητας και φωτισμο?, καθ?ς στην περ?πτωση αυτ? αυτ? τα δημοτικ? τ?λη υπολογ?ζονται σε οποιαδ?ποτε επιφ?νεια ?χει ?να ακ?νητο.

Επ? της ουσ?ας για ακ?μη μ?α φορ? ΠΛΗΡΩΝΕ «ΘΥΜΑ» ΕΛΛΗΝΑ. ΠΛΗΡΩΝΕ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΩΝ.

newsday

|


Ροή Ειδήεων

00:25 | Life&Style
Ένα Video απο την Ιταλία για τη πορεία μας.... ως άνθρωποι


00:12 | Πολιτική
Συνέντευξη Κυριάκου Μητσοτάκη στο CNN [Video]


15:31 | Ήπειρος
Προβληματισμός για την έξαρση κρουσμάτων κορωνοϊού στην Άρτα


15:01 | Πρέβεζα
Από τα 6 επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα στην Άρτα τα 3 είναι από την γεωγραφική ακτίνα του νομού Πρέβεζας


00:00 | Πρέβεζα
9 Ιουνίου θα σουβλίσουν το αρνί του ΠΑΣΧΑ στην Πρέβεζα


00:00 | Ελλάδα
Στα θρανία χιλιάδες εκπαιδευτικοί Ιούλιο & Αύγουστο - διαπιστώθηκε ανεπάρκεια 80% στις νέες τεχνολογίες


19:28 | Πρέβεζα
Επιβεβαιώθηκαν τέσσερα ακόμη κρούσματα κορωνοϊού σε Άρτα- Πρέβεζα


14:50 | Πολιτική
Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το σχέδιο τόνωσης της ελληνικής οικονομίας τον Απρίλιο


14:24 | Πρέβεζα
Εξέλιξη κρουσμάτων κορωνοϊού στην Πρέβεζα


00:12 | Life&Style4
Σήμερα το βράδυ στις 03:00 ξημερώματα Κυριακής γυρίζουμε το ρολόι μας μία ώρα μπροστά


14:02 | Ήπειρος
Εξέλιξη κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ήπειρο - Σάββατο 28 Μαρτίου


16:30 | Πρέβεζα
Στο νοσοκομείο Ιωαννινων νοσηλεύεται το μοναδικό κρούσμα κορωνοϊού στην Πρέβεζα


14:09 | Ήπειρος
Εξέλιξη κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ήπειρο Πέμπτη 26 Μαρτίου


13:50 | Πολιτική
Πέτσας: Σε 3 άξονες τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης


13:02 | Ελλάδα
Κορωνοϊός: Τι μέτρα εξετάζει η Κυβέρνηση για το Πάσχα


14:55 | Πρέβεζα
Στο νοσοκομείο Πρέβεζας νοσηλεύεται ύποπτο κρούσμα Κορωνοϊού