ΩΡΑ
20:52:21
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
7 ?????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ?????????? ; ??? ?? ??????? ?? ???????? ??? ??????.


Μ?νυμα προς την Τουρκ?α ?τι με τις υπερπτ?σεις μαχητικ?ν αεροσκαφ?ν δεν πρ?κειται να αλλ?ξει το καθεστ?ς στο Αιγα?ο ?στειλε ο Γι?ργος Παπανδρ?ου, μιλ?ντας στη δι?σκεψη των Το?ρκων διπλωματ?ν στο Ερζερο?μ, στην οπο?α πα?ρνουν μ?ρος 180 πρ?σβεις.
Στ?χος της δι?σκεψης ε?ναι ο συντονισμ?ς των πρ?σβεων που εκπροσωπο?ν την Τουρκ?α στο εξωτερικ?, εν? γ?νεται ανταλλαγ? απ?ψεων μεταξ? τεχνοκρατ?ν και πολιτικ?ς εξουσ?ας.
Λ?γο νωρ?τερα ο Πρωθυπουργ?ς μετ?φερε μ?νυμα ειρ?νης και φιλ?ας απ? τον ελληνικ? λα?: «Τιμο?με την πλο?σια ιστορ?α μας, αλλ? αποφασ?σαμε οι δ?ο πλευρ?ς να υπερβο?με τις προκαταλ?ψεις του παρελθ?ντος. Και λ?βαμε τολμηρ?ς πρωτοβουλ?ες, για να σπ?σουμε το φρ?γμα της προκατ?ληψης, που χ?ριζε τους δ?ο λαο?ς μας». «Κρατ?με τη μο?ρα μας στα χ?ρια μας», τ?νισε και αναφερ?μενος στον το?ρκο ομ?λογ? του, ε?πε: «Πιστε?ω στον Ταγ?π Ερντογ?ν».
Ο Γι?ργος Παναδρ?ου ?τυχε αποθεωτικ?ς υποδοχ?ς, με επευφημ?ες και ζητωκραυγ?ς στο γ?πεδο Τζεμ?λ Γκιουρσ?λ στο Ερζερο?μ, κατ? τα εγκα?νι? του. Στο τ?λος της ομιλ?ας του ευχ?θηκε στα τουρκικ? «καλ? επιτυχ?α» σε ?σους θα συμμετ?χουν στους αγ?νες.
Με τη σειρ? του, ο πρωθυπουργ?ς της Τουρκ?ας ευχαρ?στησε ?λους τους Το?ρκους υπουργο?ς που συν?βαλαν στη δημιουργ?α του γηπ?δου και πρ?σθεσε: «Ευχαριστ? επ?σης και το φ?λο μου Γι?ργο και τους συνεργ?τες του».
Συν?ντηση Παπανδρ?ου-Ερντογ?ν
Η μαραθ?νια συν?ντηση του Πρωθυπουργο? Γι?ργου Παπανδρ?ου με τον το?ρκο ομ?λογ? του Ταγ?π Ερντογ?ν στο Ερζερο?μ της Τουρκ?ας ολοκληρ?θηκε λ?γο πριν απ? τις 2 το μεσημ?ρι.
Σ?μφωνα με πληροφορ?ες, στη συν?ντηση των δ?ο ηγετ?ν συζητ?θηκαν ?λα τα διμερ? και περιφερειακ? θ?ματα, ?πως και το θ?μα του φρ?χτη στον ?βρο και η λαθρομεταν?στευση, καθως και τα μ?τρα που σκοπε?ει να π?ρει η Ελλ?δα για την εν?σχυση των συν?ρων της.
Το δε?τερο θ?µα που κυρι?ρχησε ?ταν η πορε?α των διερευνητικ?ν επαφ?ν για το Αιγα?ο εν? ο κ. Παπανδρ?ου ?θεσε και το θ?μα των υπερπτ?σεων στα ελληνικ? νησι?.
«Υψηλο? επιπ?δου οι σχ?σεις Ελλ?δας-Τουρκ?ας»
Απ?δειξη του υψηλο? επιπ?δου των σχ?σεων Ελλ?δας-Τουρκ?ας χαρακτ?ρισε ο υπουργ?ς Εξωτερικ?ν της χ?ρας Αχμ?τ Νταβο?τογλου τη συμμετοχ? του Πρωθυπουργο? Γ. Παπανδρ?ου και του υπουργο? Εξωτερικ?ν Δ. Δρο?τσα στην ετ?σια σ?νοδο των Το?ρκων πρεσβευτ?ν που διεξ?γεται στο Ερζερο?μ.
Σε δηλ?σεις του στο πρακτορε?ο Anadolu, ο κ. Νταβο?τογλου χαρακτ?ρισε «ιστορικ?» το γεγον?ς ?τι ο κ. Παπανδρ?ου και ο κ. Δρο?τσας απευθ?νονται στους Το?ρκους πρεσβευτ?ς.
«Η Τουρκ?α π?ντοτε ανταποκρ?νεται στις ειλικρινε?ς προθ?σεις φιλ?ας και ?ταν την προσεγγ?ζουν με αυτ? τον τρ?πο. Αυτ? ε?ναι η πολιτικ? μας στα Βαλκ?νια και τη Μ?ση Ανατολ?» δ?λωσε ο Το?ρκος υπουργ?ς.
Τις επ?μενες ημ?ρες, ο ?λληνας πρωθυπουργ?ς θα συνεχ?σει τις επαφ?ς του σε ευρωπα?κ?ς χ?ρες -μεταξ? των οπο?ων η Ισπαν?α, η Πορτογαλ?α και η Ιταλ?α- για τη δημιουργ?α ευρωομολ?γου και την κοιν? οικονομικ? διακυβ?ρνηση.
Απο fimotro
|


Ροή Ειδήεων

19:32 | Πρέβεζα
''Ο δήμος της καρδίας μας'' έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του


18:24 | Πρέβεζα
Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιμετρική οδό του Κάστρου Αγ.Ανδρέα ενέκρινε η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου


12:44 | Πρεβεζα
Με την υπογραφή ενός σημαντικού έργου ξεκινά τη νέα χρονιά η ΔΕΥΑΠ.


11:20 | Ελλάδα
Τα Κυριακάτικα πρωτοσέλιδα 16-2-2020


11:02 | Πρέβεζα
Το MEGA ξανα στους δέκτες σας - Για την Πρέβεζα ενεργό στην θέση 12


22:52 | Πρέβεζα
Καραμανλής ... μέχρι το Μάιο η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για το Ακτιο Αμβρακία


21:25 | Αθλητικά
Η UEFA απέκλεισε την Μάντσεστερ Σίτι από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για δύο χρόνια


15:01 | Πρέβεζα
Ο Δήμος Πρέβεζας ''ταξίδεψε'' στη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού του Μιλάνο


13:02 | Πρέβεζα
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΝΑΜ για την υλοποίηση του έργου''Υδρευση Λούρου από Πηγές Σκάλας''.


11:26 | Πρεβεζα
Ανακοίνωση του Δήμου Πρέβεζας για τις εκταφές στο Κοιμητήριο της πόλης


16:25 | Ήπειρος
Πρόσκληση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την αναβάθμιση δεξιοτήτων ανέργων στην αγορά εργασίας


14:09 | Ήπειρος
Σύλληψη γιατρού για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος


13:50 | Πολιτική
Προσφυγικό-Μεταναστευτικό : Η κυβέρνηση επιτάσσει χώρους για κλειστά κέντρα στα νησιά


13:00 | Πρεβεζα
Εικόνες από την λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Χαραλάμπους στην Πρεβεζα