ΩΡΑ
20:52:21
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
7 ?????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ?????????? ; ??? ?? ??????? ?? ???????? ??? ??????.


Μ?νυμα προς την Τουρκ?α ?τι με τις υπερπτ?σεις μαχητικ?ν αεροσκαφ?ν δεν πρ?κειται να αλλ?ξει το καθεστ?ς στο Αιγα?ο ?στειλε ο Γι?ργος Παπανδρ?ου, μιλ?ντας στη δι?σκεψη των Το?ρκων διπλωματ?ν στο Ερζερο?μ, στην οπο?α πα?ρνουν μ?ρος 180 πρ?σβεις.
Στ?χος της δι?σκεψης ε?ναι ο συντονισμ?ς των πρ?σβεων που εκπροσωπο?ν την Τουρκ?α στο εξωτερικ?, εν? γ?νεται ανταλλαγ? απ?ψεων μεταξ? τεχνοκρατ?ν και πολιτικ?ς εξουσ?ας.
Λ?γο νωρ?τερα ο Πρωθυπουργ?ς μετ?φερε μ?νυμα ειρ?νης και φιλ?ας απ? τον ελληνικ? λα?: «Τιμο?με την πλο?σια ιστορ?α μας, αλλ? αποφασ?σαμε οι δ?ο πλευρ?ς να υπερβο?με τις προκαταλ?ψεις του παρελθ?ντος. Και λ?βαμε τολμηρ?ς πρωτοβουλ?ες, για να σπ?σουμε το φρ?γμα της προκατ?ληψης, που χ?ριζε τους δ?ο λαο?ς μας». «Κρατ?με τη μο?ρα μας στα χ?ρια μας», τ?νισε και αναφερ?μενος στον το?ρκο ομ?λογ? του, ε?πε: «Πιστε?ω στον Ταγ?π Ερντογ?ν».
Ο Γι?ργος Παναδρ?ου ?τυχε αποθεωτικ?ς υποδοχ?ς, με επευφημ?ες και ζητωκραυγ?ς στο γ?πεδο Τζεμ?λ Γκιουρσ?λ στο Ερζερο?μ, κατ? τα εγκα?νι? του. Στο τ?λος της ομιλ?ας του ευχ?θηκε στα τουρκικ? «καλ? επιτυχ?α» σε ?σους θα συμμετ?χουν στους αγ?νες.
Με τη σειρ? του, ο πρωθυπουργ?ς της Τουρκ?ας ευχαρ?στησε ?λους τους Το?ρκους υπουργο?ς που συν?βαλαν στη δημιουργ?α του γηπ?δου και πρ?σθεσε: «Ευχαριστ? επ?σης και το φ?λο μου Γι?ργο και τους συνεργ?τες του».
Συν?ντηση Παπανδρ?ου-Ερντογ?ν
Η μαραθ?νια συν?ντηση του Πρωθυπουργο? Γι?ργου Παπανδρ?ου με τον το?ρκο ομ?λογ? του Ταγ?π Ερντογ?ν στο Ερζερο?μ της Τουρκ?ας ολοκληρ?θηκε λ?γο πριν απ? τις 2 το μεσημ?ρι.
Σ?μφωνα με πληροφορ?ες, στη συν?ντηση των δ?ο ηγετ?ν συζητ?θηκαν ?λα τα διμερ? και περιφερειακ? θ?ματα, ?πως και το θ?μα του φρ?χτη στον ?βρο και η λαθρομεταν?στευση, καθως και τα μ?τρα που σκοπε?ει να π?ρει η Ελλ?δα για την εν?σχυση των συν?ρων της.
Το δε?τερο θ?µα που κυρι?ρχησε ?ταν η πορε?α των διερευνητικ?ν επαφ?ν για το Αιγα?ο εν? ο κ. Παπανδρ?ου ?θεσε και το θ?μα των υπερπτ?σεων στα ελληνικ? νησι?.
«Υψηλο? επιπ?δου οι σχ?σεις Ελλ?δας-Τουρκ?ας»
Απ?δειξη του υψηλο? επιπ?δου των σχ?σεων Ελλ?δας-Τουρκ?ας χαρακτ?ρισε ο υπουργ?ς Εξωτερικ?ν της χ?ρας Αχμ?τ Νταβο?τογλου τη συμμετοχ? του Πρωθυπουργο? Γ. Παπανδρ?ου και του υπουργο? Εξωτερικ?ν Δ. Δρο?τσα στην ετ?σια σ?νοδο των Το?ρκων πρεσβευτ?ν που διεξ?γεται στο Ερζερο?μ.
Σε δηλ?σεις του στο πρακτορε?ο Anadolu, ο κ. Νταβο?τογλου χαρακτ?ρισε «ιστορικ?» το γεγον?ς ?τι ο κ. Παπανδρ?ου και ο κ. Δρο?τσας απευθ?νονται στους Το?ρκους πρεσβευτ?ς.
«Η Τουρκ?α π?ντοτε ανταποκρ?νεται στις ειλικρινε?ς προθ?σεις φιλ?ας και ?ταν την προσεγγ?ζουν με αυτ? τον τρ?πο. Αυτ? ε?ναι η πολιτικ? μας στα Βαλκ?νια και τη Μ?ση Ανατολ?» δ?λωσε ο Το?ρκος υπουργ?ς.
Τις επ?μενες ημ?ρες, ο ?λληνας πρωθυπουργ?ς θα συνεχ?σει τις επαφ?ς του σε ευρωπα?κ?ς χ?ρες -μεταξ? των οπο?ων η Ισπαν?α, η Πορτογαλ?α και η Ιταλ?α- για τη δημιουργ?α ευρωομολ?γου και την κοιν? οικονομικ? διακυβ?ρνηση.
Απο fimotro
|Ροή Ειδήεων

10:14 | Πρέβεζα
Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων: ένα εφικτό εγχείρημα στο Δήμο Πρέβεζας


09:21 | Πρέβεζα
Οι προτάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης στο τοπικό συμβούλιο Πρέβεζας για το τεχνικό πρόγραμμα


10:145 | Πρέβεζα
Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πρέβεζας Αντ. Μπέζα


16:25 | Αθλητικά
ATP Masters 1000 Shanghai : Στιγμιότυπα απο την νίκη Τσιτσιπά κόντρα στον Τζόκοβιτς


13:02 | Πρέβεζα
Ο Αντώνης Μπέζας ο νέος Γραμματέας στο δήμο Πρέβεζας


21:43 | Πρέβεζα
Με απόλυτη επιτυχία η συμμετοχή του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νίκου Γεωργάκου στην εβδομάδα των περιφερειών και πόλεων


18:34 | Πρέβεζα
Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας με 31 θέματα


14:47 | Πρέβεζα
Σύσκεψη για την δημιουργία εθελοντικού δικτύου στον Δήμο Πρέβεζας.


13:54 | Πρέβεζα
Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τον σύλλογο ΔΥΝΑΜΗ


13:12 | Πρέβεζα
Συνάντηση Στ. Γιαννακη με τον υπουργό εργασίας Γ. Βρούτση


12:54 | Πρέβεζα
Το αυγοτάραχο της Πρέβεζας στο OPEN TV [Video]


21:25 | Πρέβεζα
Στο ΤΟΡ 20 των μεγάλων υπό δημοπράτηση έργων της χώρας η ολοκλήρωση της Αμβρακίας οδού


20:00 | Πρέβεζα
Στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων ο Δήμαρχος Πρέβεζας [Video]


14:52 | Κόσμος
Πλημμυριζουν και τα μετρό των προηγμένων χωρών [Video]


14:02 | Πρέβεζα
Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης οι φωτεινοί σηματοδότες στην Λ.Ειρήνης


22:50 | Πολιτική
Ανακοινώθηκε νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής